Privacy Statement

Voor bezoekers van Indonesisch Restaurant Indrapura

Indrapura respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

MenukaartReserveren

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website, gaat u ermee akkoord dat Indrapura uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

1. Verzamelen van persoonsgegevens

De website van Indrapura kunt u bezoeken zonder Indrapura informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om u toegang te verschaffen tot besloten informatie voor abonnees, maar ook om met u te corresponderen, dan wel een inschrijving voor een evenement te verwezenlijken. In deze gevallen, zullen wij u vragen de voor die actie relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier.

Gegevens met betrekking tot uw klik- en gebruiksgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

2 Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Indrapura gegevens vast. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het opgeven van een bestelling of een andere actie, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van uw aanvraag. Daarnaast kunnen uw gegevens door Indrapura gebruikt worden om u telefonisch, per post of per e-mail te informeren over relevante producten en/of diensten van Indrapura en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Indrapura

Indrapura geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Indrapura.

3 Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Indrapura en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Indrapura . Dit wordt middels een duidelijk zichtbare melding kenbaar gemaakt bij alle formulieren op de website. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u op een andere wijze (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) er expliciet mee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, offertes, aanbiedingen en acties van en door Indrapura en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Indrapura.

4 Bewaartermijn gegevens

Indrapura bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht.

5 Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail, telefonisch), kunt u via onderstaand adres contact opnemen met de administratie van Indrapura:

6 Beveiliging

De gegevens die u aan Indrapura verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Rendement handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

7 Cookies

Indrapura maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Indrapura de gebruiker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

8 Wijzigingen

Indrapura behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Raadpleeg daarom regelmatig deze Privacy Policy voor het privacybeleid van Indrapura.

Indonesisch Restaurant Indrapura
Rembrandtplein 40-42
1017 CV Amsterdam

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 9 mei 2018.