Indrapura steunt kindertehuis op Bali

30 mei 2011MVO

Indonesisch Restaurant Indrapura richt zich niet alleen op overheerlijke Indonesische gerechten, maar steunt ook een kindertehuis op Bali. Dat zegt eigenaar Peter ten Cate, hij is tevens voorzitter van de Stichting Giri Asih.

Logo stichting Giri Asih

De stichting zag in 2000 het levenslicht om hulp te bieden aan weeshuis Giri Asih in de plaats Melaya op Bali. De stichting nam circa zestig weeskinderen onder haar hoede, zowel maatschappelijk als financieel.

De stichting renoveerde het weeshuis in 2005 en steunde het huis ook op de meest uiteenlopende andere manieren. De stichting ging in 2005 op eigen voet verder, omdat de eigenaar van het gebouw (de Indonesische stichting Sumber Kasih) het onderhoud goed geregeld had.

Geschiedenis

Terug naar de begintijd. De Stichting Giri Asih steunde het weeshuis Giri Asih met succes. Het Kindertehuis Giri Asih is gebouwd op 4 maart 1963 op initiatief van Sumber Kasih Christian Foundation. De heer Daniël Bainuan was de oprichter en de eerste sponsor.

In eerste instantie was het tehuis bedoeld voor de opvang van de kinderen die hun ouders en familie verloren tijdens de uitbarsting van de Vulkaan Agung. Naast opvang kregen de kinderen onderwijs, met dien verstande dat educatie niet als eerste prioriteit werd gezien.

Het tehuis moest door middel van liefdadigheid van anderen het hoofd boven water houden. Dat is nog steeds zo. De huidige toestand in Indonesië maakt het helaas onmogelijk voor de bevolking een menswaardig bestaan op te bouwen. Voor een kindertehuis is het des te moeilijker om zich staande te houden. Toch neemt het Kindertehuis Giri Asih zowel weeskinderen als kinderen onder zijn hoede. Zij zijn door hun ouders afgestaan omdat zij geen mogelijkheid zagen hun kinderen zelf op te voeden. Tegenwoordig heeft het kindertehuis 105 kinderen onder haar hoede. De leeftijd van de kinderen variëert van 0 tot ongeveer 18 jaar.

Nieuw kindertehuis Pohsanten

De stichting bouwde een nieuw kindertehuis: het weeshuis Pohsanten. Deze werd in 2010 opgeleverd en is gevestigd in Desa Pohsanten, valkbij Negara, in de regio kabupaten. De organisatie kocht grond en verzamelde in vijf jaar tijd voldoende geld om het nieuwe huis te realiseren. Mooi is ook dat de bestuursleden Batty en Hylke van Stichting Giri Asih naar Indonesia verhuisden om de leiding op zich te nemen.

Tien kinderen wonen nu in het tehuis, maar natuurlijk willen we dit aantal uitbreiden. Als de financiële situatie het toelaat, dan lukt dat ongetwijfeld. We willen graag over een buffer beschikken dat groot genoeg is om elk kind twee jaar lang van eten en drinken te voorzien. Ook willen we hun schoolperiode bekostigen. Bij benadering ‘kost een kind’ 1000 euro per jaar, dus per kind willen we een reserve hebben van 2000 euro.

Weeshuis Pohsanten

Weeshuis Pohsanten

Missie

De stichting vergroot actief de bekendheid van het weeshuis Pohsanten. Ook wil de organisatie sponsors werven voor de ondersteuning van dit tehuis. Dit kan ondersteuning zijn in de zin van natura (kleding, overige goederen en kennis) als ook geldelijke bijdragen. Met het oog op de houdbaarheid zal door de stichting geen voedsel worden getransporteerd.

Bij kleding moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het klimaat en de draagbaarheid. Bij de overige goederen zal dit in overleg plaatsvinden met de stichting. Bij kennis kan gedacht worden aan het gebouw (architectonisch, onderhoud, beheer enz.), educatie, pedagogiek, geneeskunde, juridische aspecten, faciliteiten, enzovoort.
De stichting is niet gericht op het maken van winst. Alle bijdragen (natura en geld) zal onder aftrek van de gemaakte kosten en belastinggelden ten gunste vallen van het kindertehuis.

Visie en perspectief

De visie van de stichting is de totstandkoming van continuïteit in de algemene leefbare omstandigheden voor de kinderen van het weeshuis Pohsanten. Leefbare omstandigheden worden benaderd vanuit de perspectieven financieel, het weeshuis Pohsanten, procesmatig en lerend vermogen.

Financieel perspectief

Bij financieel perspectief moet worden gedacht aan investeringen in:

 • het gebouw, de opknapbeurt van het kindertehuis, te weten: de keuken, de slaapkamers, de badkamers en de toiletten
 • het buitenterrein om het kindertehuis: veilig speelterrein (buiten) voor de kinderen
 • het onderwijs: schoolgelden per kind, schoolboeken
 • de medische verzorging: periodieke inentingen, doktersbezoeken, medicijnen, ziekenhuisopname, eerste hulpvoorzieningen en tandheelkundig onderhoud
 • de pedagogische faciliteiten: opvoedkundigen, psychologen, leidinggevenden
 • de dagelijkse voedselvoorziening: variatie in de dagelijkse voeding
 • de kleding en de schoeisels: rekening houdend met de groei van de kinderen

Perspectief vanuit het kind

 • het waarborgen van veiligheid
 • geborgenheid van het speelgoed en het speelterrein
 • aandacht en liefde
 • educatie en maatschappelijke ontwikkeling

Procesmatig perspectief

 • het monitoren van de ontwikkeling van elk individueel kind
 • het gebouw: onderhoud en beheer
 • het onderwijssoort: kleuterschool, basisschool, middelbare school

Lerend vermogen perspectief

Het bewustmaken van de kinderen door middel van educatie op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling. Het voortbrengen van de visie door de kinderen.

Kleuterklas Giri Asih Foundation

Doelen

Stichting Giri Asih Nederland wil hulp bieden aan dit kindertehuis, maar kan dit niet alleen doen. Daarom wil de stichting aan een ieder hulp vragen, zodat deze kinderen een kans krijgen in dit leven. Net zoals u en ik dat hebben gekregen.

Hoe kunt u helpen?

Helpen kan door middel van

 • een geldelijke bijdrage
 • donateur worden van Giri Asih
 • de inbreng van uw expertise
 • pleegouder zijn op afstand
 • overige hulp

Vragen?

Wilt u meer weten over het Kindertehuis Giri Asih, bezoek de website van Giri Asih of neem contact op met Peter ten Cate (voorzitter Giri Asih Nederland, manager Restaurant Indrapura) op het telefoonnummer 020 – 689 67 94.

Stichting Giri Asih wordt onder andere gesponsord door de SIR-restaurants. SIR-restaurants financieren jaarlijks diverse projecten om een leefbare omgeving te maken voor de kinderen van het kindertehuis Giri Asih.

Reacties op dit bericht

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *